Prezentacja Huddiga na posiedzeniu Rady Krajowej SITK RP Sekcja Kolejowa

2017-09-17 21:49:02

Prezentacja Huddiga na posiedzeniu Rady Krajowej SITK RP Sekcja Kolejowa w siedzibie PKP PLK w Warszawie

Mieliśmy wielką przyjemność zaprezentować walory maszyny Huddig podcza posiedzenia Rady Krajowej SITK RP Sekcja Kolejowa w siedzibie PKP PLK w Warszawie.